ARTE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

/ARTE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Piero Persicalli

, ,

Piero Persicalli (Zara 1886 – ?), Mattino […]

Piero Persicalli

, ,

Piero Persicalli (Zara 1886 – ?), In preghiera […]

Piero Persicalli

, ,

Piero Persicalli (Zara 1886 – ?), Impressione di Curzola […]

Piero Persicalli

, ,

Piero Persicalli (Zara 1886 – ?), Scardona […]