ART IN FRIULI VENEZIA GIULIA

/ART IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Piero Persicalli

, ,

Piero Persicalli (Zara 1886 – ?), Morning […]

Piero Persicalli

, ,

Piero Persicalli (Zara 1886 – ?), In prayer […]

Piero Persicalli

, ,

Piero Persicalli (Zara 1886 – ?), Impression of Korčula […]

Piero Persicalli

, ,

Piero Persicalli (Zara 1886 – ?), Scardona […]

Bruno Croatto

,

Bruno Croatto ( Trieste 1875 – Rome 1948 ), Buddha […]